Skip to main content
Home » Infectieziekten » Zelfs een kleine wond kan grote gevolgen hebben
Infectieziekten

Zelfs een kleine wond kan grote gevolgen hebben

Kind met pleister op knie.
Kind met pleister op knie.

Een wond die ontsteekt, kan grote gevolgen hebben. “Zeker als er vuil in de wond is gekomen, is een goede reiniging, behandeling en opvolging noodzakelijk”, vertelt wondverpleegkundige Miep Keijzer.


Vuil en vreemde voorwerpen

Een oppervlakkige wond zal over het algemeen niet snel ontsteken. Schoonmaken met water, desinfecteren en afdekken met een pleister of verbandmateriaal is doorgaans voldoende.

Koorts, zwelling, pijn en roodheid zijn heel duidelijke symptomen van wondinfectie

“Het zijn vooral wonden waarbij vuil diep in het weefsel is gekomen en wonden door glas-, hout- of metaalsplinters die riskant zijn”, stelt Keijzer. “Wanneer de wond niet goed is ontsmet en niet iedere splinter is verwijderd, kan er al snel een infectie ontstaan.”

Symptomen

Je kunt de wond in principe zelf reinigen, ontsmetten en verzorgen. “Werk hygiënisch en hou in de gaten hoe je je voelt en hoe de wond zich ontwikkelt. Wordt de wond rood en warm, gaat hij kloppen, krijg je verhoging en voel je je niet lekker, neem dan direct contact op met een zorgprofessional. Dat zijn namelijk symptomen van een infectie. Om die infectie te bestrijden is behalve behandeling ook antibiotica noodzakelijk.”

Verhoogd risico

Wie geen goede lichamelijke conditie heeft, loopt een verhoogd risico op infecties. Hieronder vallen ouderen, mensen die ondervoed zijn, diabetes- en reumapatiënten en mensen met vaatproblemen.

Het niet of onjuist aanpakken van een wondinfectie kan lijden tot langdurige ziekenhuisopname

“Zeker bij mensen met diabetes kan een kleine wond grote gevolgen hebben. Maar ook andere mensen met een verminderde weerstand doen er goed aan geen risico te nemen. Bel bij twijfel met een arts of wondverpleegkundige. Vaak is het mogelijk om een foto van de wond door te sturen. Zo kan er op afstand advies worden gegeven.”

TIME-model

Wondverpleegkundigen hanteren het TIME-model. “Tissue, Infectie, Moisture en Edge”, legt Keijzer uit. “Als er sprake is van dood weefsel, moet dat verwijderd worden. Daarna reinigen wij de wond en gebruiken indien nodig antibacteriële wondbehandelingsproducten. De volgende stap is het afdekken van de wond. De wond mag niet te droog en niet te vochtig zijn zodat de wond zich kan sluiten. Belangrijk is dat ook de wondrand, de edge, goed schoon is en bijdraagt aan de genezing.”

WCS Kenniscentrum Wondzorg heeft als doel het kennisniveau van professionals in de gezondheidszorg te verhogen, om daarmee de kwaliteit van de wond- en huidzorg te verbeteren. Meer info: www.wcs.nl.

Next article