Home » Infectieziekten » Onze campagnepartners
Infectieziekten

Onze campagnepartners

De campagne ‘Infectieziekten’ was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

AMR Insights  

Voor professionals die bijdragen aan de wereldwijde strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR) biedt AMR Insights actuele informatie, opleidingen en een platform voor internationale samenwerking. Het Ambassadeursnetwerk van meer dan 500 professionals in 60 landen is daarbij een unieke kraamkamer voor nieuwe projecten. AMR Insights ontwikkelt zich tot internationaal gerespecteerd AMR informatie- en expertisecentrum. Het zet zich in om AMR uit te bannen omdat het niet accepteert dat miljoenen onschuldige mensen moeten sterven als gevolg van resistente bacteriën en andere micro-organismen. 

SepsisNet 

Stichting SepsisNet Nederland streeft naar betere overlevingskansen en levenskwaliteit voor sepsispatiënten. SepsisNet wil de vroege herkenning, behandeling en multidisciplinaire (na)zorg verbeteren. Dit realiseren ze door informatievoorziening te verbeteren en voormalig patiënten, hun naasten en professionals met elkaar in contact te brengen, alsook onderzoek en kwaliteitsinitiatieven te bundelen, terwijl ze sepsisbekendheid vergroten.” 

HIV Monitoring 

Stichting hiv monitoring (SHM) is in 2001 opgericht en werkt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de populatie mensen met hiv in Nederland in kaart te brengen. Hiermee draagt SHM in belangrijke mate bij aan de kennis over hiv, en aan verdere kwaliteitsverbetering van de hiv-zorg en het hiv-preventiebeleid. In samenwerking met de 24 erkende hiv-behandelcentra heeft SHM een robuust raamwerk opgezet om medische gegevens systematisch over langere tijd te verzamelen van alle geregistreerde mensen met hiv in Nederland die daar toestemming voor hebben gegeven.  

HIV Vereniging 

De Hiv Vereniging staat voor onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid van mensen met hiv in Nederland, in elke situatie, op elk moment. In alles wat de vereniging doet staat de mens met hiv centraal. De vereniging erkent de invloed die een hiv-diagnose kan hebben en biedt ondersteuning en ontmoeting zodat men de regie in handen kan nemen. We vinden het belangrijk dat iedereen vrij kan zijn in de eigen manier van leven en daarvoor geven we onbevooroordeelde informatievoorziening. Door de verschillende groepen binnen de vereniging met elkaar te verbinden zijn we sterk in de behartiging van gezamenlijke en individuele belangen. We staan positief in het leven en zetten ons op een positieve manier in voor de belangen van mensen met hiv. Meer informatie over de vereniging vind je op onze website

Binnenklimaat Nederland 

Binnenklimaat Nederland zet zich als ambitieuze en actieve vereniging in om een gezond binnenklimaat te realiseren. De aangesloten leden zijn fabrikanten, leveranciers en dienstverlenende organisaties van ventilatie- en filtersystemen, lucht- en klimaattechnologie en producten en diensten op het gebied van koelen en verwarmen. De leden zijn actief binnen alle sectoren, waaronder: wonen, werken, leren, verzorgen en recreëren. Samen zetten we ons in voor gezond binnenklimaat overal, altijd én voor iedereen. 

Gezond Binnen 

Gezond Binnen is een functioneel platform vol tips en adviezen over een gezond binnenklimaat. Op dit platform vind je belangrijke informatie en praktische tips over hoe jij een gezond binnenklimaat kunt creëren in huis, op het werk of in de klas. Next article