Skip to main content
Home » Kind & Gezondheid » Een kijkje in de koninklijke keuken
Sponsored

Kunst en cultuur dragen op verschillende manier bij aan de ontwikkeling van kinderen. Door kennis te maken met cultuur worden onder andere creativiteit en cognitie gestimuleerd. Cultuur bevordert historisch besef en draagt bij aan de vorming van een eigen identiteit, waardoor kinderen zich ontwikkelen tot jongvolwassene die in staat zijn zichzelf en de wereld te begrijpen in cultureel historische context. 

en voorbeeld hiervan is Paleis Het Loo. Een plek waar het rijke en royale verleden tot leven komt en waar cultuur beleefd kan worden. Meer dan 300 jaar woonden de Oranjes op Paleis Het Loo, in die tijd is er veel gebeurd. Ze ontvingen er hun gasten en flaneerden door de tuinen, terwijl ze genoten van exotische bloemen en planten. 

De Oranjes en de Nederlandse geschiedenis

Een paleis als jouw thuis. Hoe voelt dat? Het is niet alleen een huis om in te wonen, maar ook om in te werken als koning of koningin. Het paleis staat vol met dure meubels en oude schilderijen. Aan de hand van objecten, beelden en animaties wordt er verteld over de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. Je ontrafelt de ‘grote geschiedenis’ van het ontstaan van Nederland en de rol die de Oranjes daarin spelen.

In het paleis ontdek je het verhaal achter de kleur oranje. Je ziet hoe Willem van Oranje aan zijn achternaam komt, krijgt een indruk van de politieke betekenis van de kleur en hoe Oranje als verzetskleur gebruikt is. En wat is het Oranjegevoel eigenlijk? 

Een dag als gastvrije Koning of Koningin

In het Juniorpaleis stappen kinderen van 3 tot 12 jaar en hun begeleiders een vrolijk hof binnen met fantasierijke karakters die trots zijn op zichzelf. Een kinderpaleis dat in het teken staat van gastvrij zijn, en waar je mag doen wat in het historische paleis niet mag. Namelijk je mag alles aanraken. In dit paleis, speciaal voor families en het onderwijs, wandel je door de kleurrijke paleisvertrekken van dit wonderlijke hof, van Bureau Keukenzaken tot Bureau Danszaken. Het Juniorpaleis is een fantasierijke afspiegeling van onze eigen wereld. 

Digitale #Majesteiten  

Kinderen kunnen zich er individueel vermaken, maar ook samen een opdracht uitvoeren met de Kingsta. Via de smartphone houden ze digitaal contact met De Majesteiten, de steengoedmeesters en de gasten. De majesteiten vragen de kinderen om een onvergetelijk feest te organiseren voor hun gewaardeerde gasten. 

Er volgen allerlei opdrachten van de steengoedmeesters. Deze eeuwenoude hofmeesters verstaan samen met De Majesteiten de kunst van het gastvrij zijn. Kinderen bakken bijvoorbeeld een taart en kiezen een welkomcadeau voor hun eregasten. Altijd vanuit de vraag: hoe zorgen we dat de eregasten zich welkom en belangrijk voelen? 

Gastvrije beleving

Gastvrij zijn, je wereldwijde netwerk verstevigen; ook dat is onderdeel van het paleisleven en daarmee een onderdeel van Paleis Het Loo. Paleis Het Loo belicht het koninklijk verleden van zoveel mogelijk kanten. Dat doet het paleis met erfgoed, collectie, tentoonstellingen en tuinen maar nu ook met de optie voor jonge bezoekers om het paleisleven op hun eigen manier te ervaren.

Daardoor gaat het in het Juniorpaleis niet over de geschiedenis of de collectie van Paleis Het Loo, maar over beleving. Het Juniorpaleis is eigenlijk een wonderlijke wereld die je uitnodigt om nieuwsgierig te zijn, om met een open blik te kijken naar wat je nog niet helemaal kent.

Burgerschap en cultuureducatie

Het Juniorpaleis is ontstaan als antwoord op de vraag voor samenwerking vanuit het onderwijs. Daarom is het ook nadrukkelijk ontworpen voor lesprogramma’s voor basisscholen, met name in het teken van burgerschap. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor uitjes van kinderdagverblijven. 

Paleis Het Loo heeft het Juniorpaleis ontworpen vanuit de 21e-eeuwse vaardigheden. Dit zijn pedagogische benodigdheden voor kinderen om mee te kunnen draaien in maatschappij van de toekomst. Handig zijn met ICT valt daaronder, maar ook kritisch nadenken en sociale en culturele vaardigheden. De ontwikkeling van deze vaardigheden is belangrijk voor kinderen om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.

Next article