Skip to main content
Home » Kind & Gezondheid » (Kinder)vaccinaties: bescherming voor jezelf én anderen
Infectieziekten

(Kinder)vaccinaties: bescherming voor jezelf én anderen

Het blijft nodig om het belang van vaccinaties te benadrukken. Dat betoogt prof. Ronald de Groot, emeritus-hoogleraar Kindergeneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

In Nederland bestaat sinds medio vorige eeuw het Rijks Vaccinatie Programma (RVP), met vaccins tegen momenteel twaalf ernstige ziekten. Die ziekten, zoals polio (kinderverlamming), bof en rodehond, komen tegenwoordig nauwelijks meer voor in Nederland. De Groot zou liever nog meer vaccins in het RVP willen: “Het vaccin tegen rotavirus is bijvoorbeeld al veertien jaar beschikbaar, maar wordt in ons land nog niet gebruikt. Deze is na meer dan tien jaar opgenomen in het Rijks Vaccinatie Programma. Ook komen er nieuwe vaccins, bijvoorbeeld tegen het RS-virus dat luchtweginfectie veroorzaakt met soms ernstig ziektebeloop bij jonge kinderen.”  

Levenslang  

Vaccins bieden goede bescherming tegen ernstige ziekten. In de meeste gevallen is deze bescherming levenslang, bijvoorbeeld tegen mazelen of difterie. Vaccins leveren veel gezondheidswinst op en besparing van zorgkosten, vertelt De Groot. “Ze beschermen niet alleen de gevaccineerde persoon, maar bieden veelal ook groepsbescherming. Want hoe meer mensen immuun zijn voor een bepaalde ziekte, hoe kleiner de kans op verspreiding van de ziekteverwekker. Het ontstaan van nieuwe typen bacteriën en virussen vraagt soms echter om aanpassing van vaccins.”  

Ouders spelen vanzelfsprekend een grote rol bij vaccinaties. Zij beslissen immers of hun kind wordt gevaccineerd. Dat kan lastig zijn, want er is veel informatie en desinformatie te vinden over vaccinaties. Sommige ouders vinden de vele vaccinaties in de eerste levensjaren een (te) grote belasting voor hun kind. De Groot weerlegt dat argument: “Iedereen, kinderen en volwassenen, wordt elke dag blootgesteld aan vele virussen en bacteriën vanuit de omgeving. Vaccins vormen daar slechts een fractie van.”  

HPV-vaccin  

Ruim tien jaar geleden is het vaccin tegen humaan papilloma virus (HPV) in het RVP opgenomen. In eerste instantie voor meisjes vanaf 12 jaar om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker op latere leeftijd. Maar ook jongens kunnen nu de HPV-vaccinatie krijgen. “Want ook bij hen kan het virus kanker veroorzaken, onder meer in de mond- en keelholte en aan de geslachtsdelen”, vertelt De Groot. “Bovendien kan het virus ook worden overgedragen door niet-seksueel contact. De leeftijd van de vaccinatie is dit jaar vervroegd naar 10 jaar.  

Jongvolwassenen kunnen als gevolg van het virus ernstig ziek worden of overlijden. Uit onderzoek is al gebleken dat het vaccin dat risico sterk verlaagt. Helaas zijn er ook over dit vaccin veel misvattingen, waardoor veel ouders en jongvolwassenen ervoor kiezen het niet te nemen. Vooral over dit vaccin is veel meer voorlichting nodig.”

Next article