Home » Kind & Gezondheid » Myopie Pandemie: Houd je aan de 20-20-2-regel
Kind & Gezondheid

Myopie Pandemie: Houd je aan de 20-20-2-regel

Wanneer spreek je van sterke bijziendheid? 

Myopie is een ander woord voor bijziendheid. Gewone bijziendheid hoeft geen probleem te zijn en kan gecorrigeerd worden door een bril, contactlenzen of een ooglaseringreep. Wanneer de brilsterkte minimaal -6 dioptrie is of de ooglengte minimaal 26 mm bedraagt, is er sprake van hoge myopie ofwel sterke bijziendheid. Bij hoge myopie kan de oogaslengte zo lang worden dat dit in de loop van het leven tot oogziekten leidt en uiteindelijk resulteert in slechtziendheid. 

Hoe weet je of je sterke bijziendheid hebt? 

Hoge myopie (sterke bijziendheid) begint vooral in de vroege kindertijd. In het begin is er alleen sprake van ‘gewone’ bijziendheid. Bij vermoedens van minder scherp zien van een kind onder de 12 jaar, kunnen ouders een afspraak maken met een optometrist. Deze kan nader onderzoek doen en eventueel verwijzen naar een oogarts of gespecialiseerd oogziekenhuis. Bij vermoedens van minder scherp zien bij een kind boven de 12 jaar, kan een opticien of optometrist onderzoek doen en eventueel verwijzen naar een oogarts of gespecialiseerd oogziekenhuis. 

Bijziendheid is vaak genetisch bepaald. Ouders die zelf bijziend zijn of uit een familie komen waarin myopie relatief vaak voorkomt, dienen alert te zijn op symptomen van minder scherp zien bij hun kind. Er vroeg bij zijn is met de inzichten van nu en met de huidige behandelprotocollen belangrijk. De correctie van de ogen door brillenglazen of contactlenzen wordt gemiddeld twee keer per jaar gecontroleerd, evenals de lengte van de oogas. Door de groei van de oogas bij te houden, kan men constateren of er sprake is van hoge myopie (sterke bijziendheid). 

Hoe kun je sterke bijziendheid krijgen? 

Van myopie (bijziendheid) is sprake wanneer de oogas langer groeit dan de gemiddelde lengte. Waarom dit gebeurt is niet precies duidelijk. Een vermoedelijke oorzaak is dat een gebrek aan invallend licht veranderingen veroorzaakt in het netvlies, waardoor het oog aan de achterkant langer groeit. 

Myopie ontstaat met name in de kinderjaren. Uit onderzoek is gebleken dat naast leeftijd ook erfelijke factoren een belangrijke rol spelen. Kinderen met myopie hebben meestal ook ouders die bijziend zijn. 

Hoe meer risicogenen er aanwezig zijn, des te groter de kans is op myopie. Uit onderzoek blijkt dat zowel erfelijke factoren als leefstijl hierbij een grote rol spelen. 

Hoe kun je sterke bijziendheid voorkomen? 

Voorkomen van sterke bijziendheid (hoge myopie) verkleint ook het risico op het ontstaan van andere oogaandoeningen op latere leeftijd. 

Naast genetische factoren, die niet te beïnvloeden zijn, hebben studies aangetoond dat leefstijl een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van bijziendheid. Vooral tijdens de periode dat het oog nog groeit, zo tot 18-21 jaar, is het belangrijk een aantal leefstijladviezen te volgen. 

Voorkom dat je (kind) langdurig focust op een boek, mobiele telefoon of computerscherm. Houd je aan de 20-20-2-regel: na 20 minuten dichtbij focussen 20 seconden veraf kijken. De 2 staat voor het aantal uren buitenlicht dat jongeren moeten ervaren. Uit onderzoek is gebleken dat buitenlicht de toename van de lengte van het oog afremt en dus op die manier hoge myopie afremt. Waarom is het licht binnen niet voldoende? De hoeveelheid licht wordt uitgedrukt in Lux. Binnen is dat gemiddeld 500 Lux, buiten kan dit uiteenlopen van 1.000 Lux op een bewolkte dag tot maar liefst 15.000 Lux. 

Preventie is belangrijk, want een ontstane myopie (langer geworden oog) zal op latere leeftijd niet meer korter kunnen worden. Voorkomen is dus beter dan genezen. 

Waar moet je als ouder op letten? 

Een hoge myopie ontstaat op jonge leeftijd. In het begin is de minsterkte vaak nog niet zo hoog. Het is wel van belang om regelmatig de brilsterkte van je kind te laten controleren bij de opticien of optometrist. De opticien of optometrist is meestal het eerste aanspreekpunt en zal bij een sterke progressie van de myopie, oftewel een snelle toename van de minsterkte, hier op wijzen. 

Het is dan belangrijk om als ouder contact te zoeken met een (gespecialiseerde) oogarts. Via de huisarts kun je hiervoor een verwijzing krijgen. De oogarts zal in eerste instantie proberen om de achteruitgang te stoppen. Regelmatige controles door de oogarts of diens optometrist gedurende de kinderjaren zijn daarbij van belang. Er wordt momenteel nog veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van hoge myopie en de preventie hiervan. 

Next article