Home » Kind & Gezondheid » Onze campagnepartners
Campagnepartners

Onze campagnepartners

De campagne ‘Kindgezondheid’ was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

Mama Vita

Mama is een actief vrijwilligersnetwerk voor moeders van kinderen met Autisme (ASS). Mama Vita biedt mantelzorgondersteuning aan deze moeders. In elke actieve regio komt een groep moeders elke maand bijeen om ervaringen te delen en elkaar te steunen. Ook helpen zij elkaar met de dagelijkse problemen die moeders van kinderen met autisme ervaren op het gebied van bijvoorbeeld zorgverlening en onderwijs. Het doel van Mama Vita is om de moeders te verbinden en in hun kracht te zetten. Dat gebeurt door middel van ontmoetingen, trainingen en lotgenotencontact. In 2024 hebben wij meer dan 20x actieve regio’s door heel Nederland heen en organiseren vanuit het landelijk bureau ook verschillende webinars, online trainingen en 1x per jaar een speciale Landelijk Dag. Kijk voor meer informatie op onze website www.mamavita.nl  

Nederlands Jeugdinstituut 

Een kansrijke jeugd voor ieder kind. Dat is waar het Nederlands Jeugdinstituut voor gaat. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft en deelt kennis over wat goed en minder goed werkt bij het opgroeien. We willen dat ieder kind de kans krijgt om zich naar vermogen te ontplooien en op te groeien tot een veerkrachtige, actieve en zelfstandige volwassene. Dat is onze ambitie, daar gaan we voor.  Ons hart ligt bij het verbeteren van het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Veel mensen en partijen werken aan dit doel. Het gebruiken van de juiste kennis is daarbij cruciaal. Het Nederlands Jeugdinstituut is een nationaal kenniscentrum dat actuele kennis over opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Wij brengen kennis onder de aandacht en helpen om die kennis toe te passen. Dat is onze missie, daar staan we voor. Meer informatie: www.nji.nl 

Oudervereniging Balans 

Vereniging Balans staat op voor ouders van kinderen en jongeren die net iets meer, of iets anders nodig hebben bij het leren of in de opvoeding. Wij delen kennis met ouders en professionals. Balans ondersteunt en vertegenwoordigt ouders zo goed mogelijk door op verschillende manieren informatie en kennis te delen. Balans organiseert evenementen en webinars, maakt filmpjes, podcasts en animaties. Balans heeft een eigen magazine een advieslijn en geeft advies in de buurt. Ook lobbyt Balans in de politiek op het gebied van onderwijs, zorg en opvoeding. Met als doel de positie van ouders en kinderen te versterken. En eraan bij te dragen dat ieder kind passend onderwijs en passende hulp krijgt. Meer informatie: www.balansdigitaal.nl

Oogvereniging 

De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie voor alle mensen met een oogaandoening in Nederland. Wij zijn hét aanspreekpunt voor vragen over ogen, zien en niet (goed) zien. We delen informatie die betrouwbaar is. We staan voor de belangen van mensen met een oogziekte en brengen hen met elkaar in contact. De Oogvereniging maakt zichtbaar!

Next article