Skip to main content
Home » Kind & Gezondheid » Vaccineren doe je ook om anderen te beschermen
Sponsored

Er zijn twee belangrijke redenen om je kind te laten vaccineren. Je doet het enerzijds om je eigen kind te beschermen tegen ernstige infectieziektes. Daarnaast doe je het om kinderen te beschermen die (nog) niet gevaccineerd kunnen worden.

Wanneer zoveel mogelijk kinderen zijn gevaccineerd, zorgen wij er gezamenlijk voor dat binnen een groep de ziekte minder vaak voorkomt en zich vrijwel niet verder kan verspreiden. Is het percentage gevaccineerde kinderen te laag, dan lopen hele jonge baby’tjes en kinderen die vanwege hun gezondheid niet kunnen worden gevaccineerd het risico om ernstig ziek te worden. “Die kwetsbare kinderen zijn dus, net als jouw eigen kind, afhankelijk van jouw beslissing”, vertelt Salem Zeggay, jeugdarts bij GGD Amsterdam. “Dat is best een grote verantwoordelijkheid.”

Twijfels wegnemen

Er zijn ouders en jongeren die twijfelen of vaccinaties wel veilig zijn. Zij vragen zich bijvoorbeeld af of er schadelijke stoffen zitten in de vaccinatievloeistof en hebben behoefte aan goede voorlichting. “Ik snap heel goed dat ouders informatie willen over vaccinaties. Ouders willen het beste voor hun kind en dat willen wij als jeugdgezondheidszorg ook.”

Ouders kunnen met al hun vragen terecht bij de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. In de praktijk merken de medewerkers van de jeugdgezondheidszorg dat met een goed gesprek veel twijfels kunnen worden weggenomen. “Vaccinaties binnen het Rijksvaccinatieprogramma zijn bewezen veilig”, stelt Zeggay. “Soms zijn er milde bijwerkingen zoals lichte koorts, spierpijn of een hangerig gevoel. Dat gaat echter snel over.”

Veilig vaccineren

Ook nu er corona heerst, is het veilig en belangrijk om kinderen te vaccineren. De GGD’en en andere organisaties in de jeugdgezondheidszorg hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat het virus kan worden verspreid. Ook wordt ouders gevraagd om bij verkoudheids- en andere gezondheidsklachten een nieuwe afspraak te maken.

“Alle kinderen en jongeren worden nu individueel uitgenodigd en gevaccineerd”, legt Zeggay uit. “Wij hopen dat iedereen die daarvoor in aanmerking komt gebruik maakt van deze mogelijkheid.”

Next article