Skip to main content
Home » Lucht & Longen » Behandeling tijdens de coronacrisis
Immuuntherapie

Behandeling tijdens de coronacrisis

Immuuntherapie kan veel betekenen voor de kwaliteit van leven van een groep mensen met uitgezaaide longkanker. Actief een medische behandeling blijven ondergaan is voor deze groep heel belangrijk. Hoe verhoudt zich dat tot COVID-19? 

Immuuntherapie

Verreweg de meeste mensen bij wie longkanker is uitgezaaid krijgen immuuntherapie, al dan niet in combinatie met chemotherapie. De behandelmethode heeft een revolutie betekend, volgens Robin Cornelissen, longarts in het Erasmus MC. “Een deel van de mensen met uitgezaaide longkanker reageert erg goed op immuuntherapie. 

Sommigen krijgen jaren aan hun leven toegevoegd. Ook na de uitbraak van COVID-19 was immuuntherapie voor deze groep gewoon beschikbaar en dat is nu nog steeds zo. Zolang de capaciteit er is, blijven we longkanker op de normale manier behandelen.” 

Afschaling 

In het begin, net na de corona-uitbraak, waren er volgens Cornelissen vermoedens in het buitenland dat de combinatie van immuuntherapie en het hebben van corona gezondheidsrisico’s kon opleveren.

“Nadat er meer onderzoek was gedaan, bleek immuuntherapie wel veilig en alle patiënten met een indicatie hebben dan ook hun behandeling gekregen. De afschaling in de zorg betreft nog steeds de geplande zorg. Hierbij moet je denken aan niet-dringende ingrepen zoals knie-operaties.” 

Veiligheidsmaatregelen  

Net zoals op heel veel plekken in Nederland zijn er in de ziekenhuizen verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen met het oog op COVID-19. De maatregelen bestaan voor een groot deel uit manieren om contactmomenten, en dus de kans op besmetting, zo veel mogelijk te voorkomen. 

“Een deel van de patiënten heeft een dubbele dosis immuuntherapie gekregen zodat hun ziekenhuisbezoeken konden worden beperkt. Ook hebben we persoonlijk contact in veel gevallen vermeden door uitslagen telefonisch door te geven. Een patiënt die naar het ziekenhuis komt mag nu één persoon meenemen.

Daarnaast zijn er op dit moment minder mensen in de wachtkamer toegestaan. Verder houden we natuurlijk overal waar dat mogelijk is zo veel mogelijk afstand van elkaar.” 

Next article