Lidia Barberio
Bevolkingsonderzoek
Vroege opsporing van longkanker
Naast onze taken informatie verstrekken en lotgenotencontact faciliteren, is de derde hoofdtaak van patiëntenorganisatie Longkanker Nederland belangenbehartiging. Voor ons is het realiseren van vroege opsporing van longkanker een speerpunt. Het aantal patiënten dat jaarlijks overlijdt ten gevolge van longkanker is ongeveer even groot als dat van darm- borst- en prostaatkanker samen. Ook de vijfjaarsoverleving is … Continued