Skip to main content
Home » Lucht & Longen » 5 vragen aan Longkanker Nederland over haar visie op expert-longkankerzorg
Longkanker

5 vragen aan Longkanker Nederland over haar visie op expert-longkankerzorg

Expert kijkt naar radioscans van longen.
Expert kijkt naar radioscans van longen.
Foto: Shutterstock

1. Waarom gaan voor expert-longkankerzorg?

De ontwikkelingen in de longkankerzorg gaan de laatste tijd erg snel. Als patiëntenorganisatie zijn we blij dat meer patiënten daardoor langer leven en ook met een betere levenskwaliteit. We zien alleen dat nog niet alle patiënten met longkanker van de nieuwe kennis profiteren. Als de zorg zich anders organiseert, is dat wel mogelijk. Expert-longkankerzorg kan dat bieden.

2. Kun je dat toelichten?

Er zijn zoveel snelle ontwikkelingen, die kunnen ziekenhuizen, artsen en teams niet allemaal bijhouden. Net als de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties denken wij dat de huidige organisatie van de kankerzorg in Nederland op termijn onhoudbaar is. Daarom is het goed dat we daar nu op inspelen, voor de huidige én de toekomstige patiënten.

3. Kunnen de koploper-ziekenhuizen hun kennis niet gewoon gaan delen?

Wij denken dat de ontwikkelingen hiervoor te complex zijn. Je wilt dat degene die jou zorg biedt, genoeg kennis en ervaring heeft om jou alle behandelmogelijkheden te kunnen bieden. Dat kan met expert-longkankerzorg.

4. Hoe ziet expert-longkankerzorg eruit?

We willen dat iemand met longkanker gedurende het hele pad zorg en steun volgens de laatste inzichten krijgt, van de eerste symptomen tot het einde. Het gaat zowel om medisch technische zorg als om gespecialiseerde verpleegkundige zorg en betrokken steun van onder meer de huisarts. Elke patiënt heeft een vast aanspreekpunt en als de patiënt nog rookt krijgt degene een bewezen effectief stoppen-met-roken programma aangeboden.

5. Wat wil Longkanker Nederland bereiken?

Wij willen dat longkanker eerder wordt opgespoord, dat patiënten optimale zorg en steun krijgen én dat dit niet meer de nummer 1 is van kankersoorten waar jaarlijks de meeste mensen aan dood gaan. We roepen daarom iedereen op om met ons te gaan voor expert-longkankerzorg!

Meer lezen

Lees meer over de visie ’Gáán voor expert-longkankerzorg!’ op de website van Longkanker Nederland: https://www.longkankernederland.nl/visie-longkanker-nederland-samen-gaan-voor-expert-longkankerzorg/

Over Longkanker Nederland

Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland zet zich in voor patiënten met longkanker en hun familie. Onze belangrijkste taken zijn informatie geven, mensen ervaringen laten delen en zorgen voor kwaliteitsverbetering. Als belangenbehartiger zetten wij ons in voor goede longkankerzorg voor iedereen. Meer informatie op www.longkankernederland.nl.

Next article