Home » Lucht & Longen » Specialistische zorg voor zeldzame vormen van longkanker
Longkanker

Specialistische zorg voor zeldzame vormen van longkanker

Mensen met zeldzame vormen van longkanker kunnen baat hebben bij een behandeling met specifieke medicijnen. Ze kunnen worden doorverwezen naar een gespecialiseerd ziekenhuis, vertelt longarts Joop de Langen.

avatar

Joop de Langen

Longarts Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

“Ongeveer 15 procent van de mensen met longkanker heeft een zeldzame vorm. Soms krijgen deze mensen dezelfde behandeling als patiënten met meer gangbare typen longkanker terwijl dat niet altijd de beste behandeling is”, zegt Joop de Langen, als longarts verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (AVL). “Deze zeldzame longkankersoorten wijken af in eigenschappen en vragen om gecentraliseerde, gespecialiseerde zorg.”

Gespecialiseerde ziekenhuizen

Het AVL is één van de gespecialiseerde ziekenhuizen die deze zorg biedt. Andere ziekenhuizen zijn het Erasmus MC, UMCG, VUmc en het Maastricht UMC. “Er bestaan momenteel zo’n tien vormen van zeldzame longkanker waar een goede behandeling voor beschikbaar is.

Het ziektebeeld verschilt wezenlijk van dat van meer gangbare soorten longkanker. Deze patiënten hebben veel baat bij doelgerichte behandelingen, terwijl deze niet goed werken bij de meer gangbare vorm van longkanker.

Immuuntherapie werkt juist weer beter voor de patiënten met een gangbare vorm van longkanker. Om de kwaliteit van deze relatief nieuwe behandeling te waarborgen, wordt ook deze behandeling niet in elk ziekenhuis gegeven. Immunotherapie wordt inmiddels in zo’n 40 ziekenhuizen in Nederland aangeboden. Ook hier kan verwijzing naar een specialistisch centrum soms dus nodig zijn.”

Er bestaan momenteel zo’n tien vormen van zeldzame longkanker waar een goede behandeling voor beschikbaar is.

Ervaring

Omdat het zeldzame vormen betreft, zien longartsen buiten de vijf ziekenhuizen deze patiëntengroep niet vaak, vervolgt De Langen. “Het zegt niets over hoe goed deze longartsen zijn, maar je kunt niet voldoende ervaring opdoen met deze zeldzame longkankervormen. Dat is een van de redenen waarom een gecentraliseerde behandeling zo belangrijk kan zijn

Niet alleen hebben de artsen in gespecialiseerde ziekenhuizen die ervaring wel, ook is het bijhouden van de laatste ontwikkelingen en het beschikbaar hebben van de nieuwste medicijnen van belang. De ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling volgen elkaar in hoog tempo op.”

“Winst te behalen in diagnostiek”

Patiënten bij wie een zeldzame longkankersoort wordt gevonden, worden in de regel doorverwezen voor een gecentraliseerde behandeling. “Wat dat betreft werken we goed samen in Nederland. Om het optimale uit een behandeling te krijgen is dat noodzakelijk.”

In het diagnosticeren van zeldzame vormen kan volgens De Langen nog belangrijke winst worden behaald. Ziekenhuizen zijn er vrij in hoe veel testen er worden gedaan op het tumorbiopt om deze zeldzame vormen van longkanker op te sporen, vervolgt hij.

“Een aantal ziekenhuizen test niet op alle behandelbare subtypen en dat betekent onderbehandeling voor een deel van de patiënten. De snelste en beste oplossing hiervoor is om de diagnostiek in een beperkt aantal centrale laboratoria te laten plaatsvinden waarbij voor alle patiënten met longkanker hetzelfde uitgebreide aantal tests wordt verricht.”

Next article