Skip to main content
Home » Oncologie » Zo ziet de toekomst van medische beeldvorming in de oncologie eruit
Sponsored

De medische beeldvorming in de oncologie gaat met sprongen vooruit. Door meer samen te werken tussen afdelingen en specialismen – en cross-functioneel data te verzamelen en in te zetten kunnen patiënten nóg beter geholpen worden en besparen medisch specialisten veel tijd.

Sectra sprak met een aantal thought leaders van het AZ Delta en UMC Utrecht over hun visie op de samenwerking tussen medische beeldvorming, oncologie, IT en het verbeteren van de zorg voor de patiënt. In het artikel ‘Medische beeldvorming steeds belangrijker voor de oncologie’ lichten Prof. Dr. Paul J. van Diest (afdelingshoofd Pathologie, digitale pathologie, preventie, diagnostiek en behandeling van borstkanker) en Dr. Wouter B. Veldhuis (radioloog, gastro-intestinale en uro-gynaecologische tumoren, borstkanker) toe hoe pathologie en radiologie van elkaar leren én samenwerken in het UMC Utrecht.

Daarnaast spreken een uro-oncologisch specialist, radioloog en datawetenschapper van het AZ Delta over hun intensieve samenwerking gedurende het hele diagnose- en behandeltraject om deelprocessen te optimaliseren en tot een beter resultaat te komen. Hoe ze dit doen? Het artikel is hier kosteloos te lezen. De inzichten betreffen zowel de feitelijke, harde uitkomsten als de subjectieve waardering van de kwaliteit van leven van de patiënt.

Winstpunten: digitalisering & vakoverstijgend werken

Dr. Veldhuis spreekt in het artikel over grote stappen binnen AI-algoritmes als trend in de radiologie. Hij focust zich tevens op  het gebrek aan een systeem voor gestructureerde verslaglegging; iets wat werkt als rem op verdere vooruitgang. Ook op het gebied van externe en interne beelduitwisseling is volgens hem en Prof. Dr. Van Diest nog veel verbetering mogelijk. Het artikel behandelt verschillende grote winstpunten voor de toekomst van de beeldvorming. Wat kan er bijvoorbeeld geleerd worden van een systeem met ondersteuning voor meer gebruikers, metingen en meetvariaties? Meer inzichten over verder digitaliseren en vakoverstijgend werken zijn te vinden in het volledige artikel.

De behoeften van artsen

Binnen het AZ Delta is er gesproken met Dr. Goeman (uroloog, uro-oncologie, VP Belgische Vereniging voor Urologie), Dr. De Smet (urologische radiologie, cardiale radiologie, medisch diensthoofd radiologie) & Prof. Dr. De Jaeger (manager leer- en innovatiecentrum RADar). Als ingenieur belicht Prof. Dr. De Jaeger hoe hij de behoeften van artsen in een mooi proces giet en ook welke verbeteringen mogelijk zijn. Het ziekenhuis van de toekomst is volgens hem een plek waar specialisten niet alleen patiëntdata verzamelen, maar deze ook samenvoegen om ervan te leren. Schrijf u in om het artikel te lezen en inzicht te krijgen in waarom gestructureerde en gestandaardiseerde verslaglegging in een multidisciplinaire samenwerking van groot belang is voor de ontwikkeling van degelijke algoritmes en betere zorg voor de patiënt.

De toekomst van alle domeinen

Dr. De Smet: “Ik denk dat dit de toekomst is van alle domeinen.” Ook zijn collega Goeman kijkt op die manier naar een infrastructuur voor samenwerking tussen medische domeinen: “Het zit in de tijdgeest en opleidingsgeest dat bijvoorbeeld urologen en oncologen anders kijken naar eenzelfde casus. Er is immers sprake van sterke specialisatie binnen de zorg. Dankzij beeldvorming hebben we nu een beter beeld van hoe een tumor zich gedraagt. (…) Nu hebben we gezien dat we meer met radiologen kunnen samenwerken en wat u allemaal met deze data kunt doen.”

Om met woorden van De Jaeger te eindigen: “Ik denk wel dat we een voortrekkersrol hebben. Hoe meer data, hoe correcter de uitslag [kan worden]. Het is goed als meer mensen meedoen, we doen het uiteindelijk voor de patiënt.” Bent u als medisch specialist ook klaar voor de volgende stap? Lees het volledige artikel om ook die voortrekkersrol te volgen.

Next article