Skip to main content
Home » Publieke Gezondheid » Onze campagnepartners
Publieke Gezondheid

Onze campagnepartners

De campagne ‘Publieke Gezondheid’ was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is de beroepsvereniging voor en door diëtisten. De NVD vertegenwoordigt de diëtist op (inter-) nationaal niveau, zet zich in voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de diëtetiek en behartigt de belangen van de diëtist. De NVD maakt zich sterk voor kwalitatief hoogwaardige diëtetiek. Samen met onze leden brengen wij het belang van de diëtist bij ziekte, gezondheid en kwaliteit van leven continu onder de aandacht. 

Federatie Nederlandse Levensmiddelen

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie is de koepelorganisatie en belangenbehartiger voor verwerkende en importerende bedrijven en branches in de Nederlandse voedingsmiddelensector. De FNLI vertegenwoordigt circa 500 bedrijven (van grootbedrijf tot mkb) en 18 brancheorganisaties.


Diabetesvereniging Nederland

Diabetesvereniging Nederland helpt. We maken ons sterk voor álle mensen met diabetes en hun omgeving. Voluit leven met diabetes, dat is onze missie. 
Bas van de Goor Foundation

Bas van de Goor Foundation brengt mensen met diabetes in beweging. De foundation stimuleert kinderen en volwassenen hierbij door evenementen te organiseren. Van clinics, sportkampen en gezinsweekenden voor kinderen met diabetes, ONEFestival voor jongvolwassenen tot uitdagingen in Nederland (Nationale Diabetes Challenge) en in het buitenland voor volwassenen met diabetes. 

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is een patiëntenorganisatie van en voor mensen die met hun leefstijl hun gezondheid willen verbeteren. In onze online supportgroepen op het gebied van onder meer diabetes type 2, diabetes type 1 en migraine ondersteunen en coachen mensen elkaar. We geven een nieuwsbrief uit en zijn betrokken bij regionale gezondheidsinitiatieven.

Schildklier Organisatie Nederland

Schildklier Organisatie Nederland is dé patiëntenorganisatie voor mensen met een (bij)schildklieraandoening. Zij biedt betrouwbare informatie, contact- en informatiebijeenkomsten, besloten Facebookgroepen en de Schildkliertelefoon voor    vragen en een luisterend oor. De stichting stimuleert (wetenschappelijk) onderzoek en is een belangrijke gesprekspartner van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere maatschappelijke organisaties. Voor meer informatie kun je terecht op www.schildklier.nl

Harteraad

Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Zij helpen mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Zodat je je leven weer zo optimaal mogelijk kan leven, ondanks je aandoening.Nederlandse Stichting Over Gewicht

“De Nederlandse Stichting Over Gewicht zet zich in voor een samenleving waarin minder mensen lijden aan de gevolgen van overgewicht en obesitas”

Next article