Home » Seksuele Gezondheid » Onze partners
Partners

Onze partners

Close-upfoto van twee mensen die handen vasthouden
Close-upfoto van twee mensen die handen vasthouden
Foto: Roman Kraft via Unsplash.

De campagne Seksuele Gezondheid was niet mogelijk geweest zonder onze partners. Meer informatie over hun evenementen of activiteiten vind je hier:


Stichting Olijf is de patiëntenorganisatie en het netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker. Elk jaar horen ca. 4.500 vrouwen zoals Kim en Chantal dat zij een vorm van gynaecologische kanker hebben. Gynaecologische kanker heeft vaak enorme impact. Olijf zet zich in voor preventie, onderzoek, voorlichting, lotgenotencontact en natuurlijk belangenbehartiging. Ga naar www.olijf.nl en steun hun werk!

Op zaterdag 28 september organiseert de organisatie de Olijf Congresdag met als thema ‘late gevolgen tijdens en na gynaecologische kanker’. Nog enkele plaatsen beschikbaar!

Informatie en aanmelden Olijf Congresdag: www.bit.ly/olijfdag


Het thema voor het Najaarscongres 2019 wordt “Geslachtsvariatie en Seksualiteit: ‘Voorbij het binaire denken’”, een onderwerp dat de afgelopen jaren op verschillende manieren in het nieuws is geweest.Met het thema voor het Najaarscongres 2019 ‘Geslachtsvariatie en Seksualiteit’ nodigen wij alle bezoekers uit om voorbij het binaire te denken.

Zo’n 85 duizend Nederlanders vallen buiten de biologische man-vrouw-hokjes en hebben een variatie van het geslacht (ook Difference of Sex Development of intersekse genoemd). Maar uit wie bestaat deze grote groep mensen? Op welke manier kun je hier als seksuoloog mee in aanraking komen? En wat kun je deze groep bieden?

Tijdens het Najaarscongres zal het onderwerp geslachtsvariatie vanuit meerdere perspectieven beschouwd worden, met uiteraard ook aandacht voor de implicaties voor de seksuologische praktijk. Meer info: http://www.nvvs.info/najaarscongres


De Hiv Vereniging staat voor onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid van mensen met hiv in Nederland, in elke situatie, op elk moment. In alles wat de vereniging doet staat de mens met hiv centraal.

De vereniging erkent de invloed die een hiv-diagnose kan hebben en biedt ondersteuning en ontmoeting zodat men de regie in handen kan nemen. We vinden het belangrijk dat iedereen vrij kan zijn in de eigen manier van leven en daarvoor geven we onbevooroordeelde informatievoorziening. Door de verschillende groepen binnen de vereniging met elkaar te verbinden zijn we sterk in de behartiging van gezamenlijke en individuele belangen. We staan positief in het leven en zetten ons op een positieve manier in voor de belangen van mensen met hiv.

Meer informatie over de vereniging vind je op onze website: www.hivvereniging.nl

Next article