Home » Slaap » Onze campagnepartners
Slaap

Onze campagnepartners

De campagne Slaap was niet mogelijk geweest zonder de hulp van onze partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

De Nederlandse Vereniging Narcolepsie

De Nederlandse Vereniging Narcolepsie is de patiëntenvereniging voor mensen met de slaap-waakstoornis narcolepsie. 
De vereniging stelt zich ten doel om de belangen van de Narcolepsie-patiënten optimaal te behartigen. De vereniging wil inzicht geven in alles omtrent narcolepsie en bijdragen aan meer begrip. Heb je zelf narcolepsie, of wil je weten of je zelf narcolepsie zou kunnen hebben en wil je weten hoe je dit kan combineren met een actief leven, ervaringen uitwisselen met lotgenoten en op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen? De vereniging kan je bij al deze vragen helpen!                                            

Schildklier Organisatie Nederland

Schildklier Organisatie Nederland is dé patiëntenorganisatie voor en door mensen met een schildklieraandoening. De stichting komt op voor de belangen van mensen met een schildklieraandoening en biedt (ervarings)kennis, contactmogelijkheden en steun. 

Hersenstichting

1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. De Hersenstichting laat onderzoek doen, geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Meer informatie: www.hersenstichting.nl.  

SVNL

De Slaapgeneeskundige Vereniging Nederland (SVNL) is een jonge organisatie zonder winstoogmerk die streeft naar bevordering van de gezondheid door optimalisatie van de slaapgeneeskundige zorg. De SVNL heeft als doel hoogwaardige zorg in het domein van de slaapgeneeskunde te ontwikkelen, zowel op het curatieve als het preventieve vlak. Daarmee is de SVNL ook een pleitbezorger voor het maatschappelijk belang van gezonde slaap. Voor meer informatie volg ons op LinkedIn of bezoek ons op www.slaapgeneeskundevereniging.nl.

Next article