Home » Zeldzame Ziekten » Onze campagnepartners
Partners

Onze campagnepartners

met dank aan
met dank aan

Deze campagne was niet mogelijk geweest zonder onze partners. Hier vind je meer informatie over hun evenementen en/of activiteiten.


HollandBIO

HollandBIO vertegenwoordigt en verbindt de life sciences bedrijven in Nederland. De organisatie wil werken aan een maatschappij waarin biotechnologie maximaal bijdraagt aan gezondheid, duurzaamheid en economische groei. Om ervoor te zorgen dat innovaties snel en breed beschikbaar zijn, gaat HollandBIO obstakels te lijf die de ambities van de biotech koplopers in de weg staan. Meer info: https://www.hollandbio.nl/


VSOP

De VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties) stimuleert vanuit patiëntenperspectief dat nieuwe genetische kennis en biomedische toepassingen voor iedereen toegankelijk zijn en optimaal bijdragen aan welzijn en gezondheid van huidige en toekomstige generaties. Meer info: https://vsop.nl/


VKGL

De VKGL (Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek) is de beroepsvereniging van klinisch genetische laboratoriumspecialisten. Deze vereniging focust zich op klinisch genetische laboratoriumdiagnostiek, bewaken van de kwaliteit van de laboratoria waar de specialisten werkzaam zijn en opleiding van specialisten.

Momenteel telt de vereniging bestaat momenteel 150 registerleden en is georganiseerd in 2 besturen, diverse werkgroepen en 4 commissies. De vereniging werkt samen met diverse andere organisaties. Meer info: https://www.vkgl.nl/nl/


NVK

Het doel van de NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) is het bevorderen van de kwaliteit van de zorg voor zieke en gezonde kinderen. Dit betekent het bevorderen van gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren, maar ook het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Bovendien wil de vereniging de de ontwikkeling van richtlijnen, protocollen en indicatoren voor de kindergeneeskundige zorg bevorderen. Ook breekt de NVK een lans voor de goede scholing voor kinderartsen. Tot slot komt de vereniging op voor de belangen van kinderartsen. Meer info: https://www.nvk.nl/


Stichting Zeldzame Ziekten Fonds

Het Zeldzame Ziekten Fonds is in 2005 mede opgericht door Charles Ruijgrok. Sindsdien heeft de stichting een flinke groei doorgemaakt met het werven van geld voor onderzoek naar zeldzame ziekten. De stichting vindt het onacceptabel dat er zo weinig aandacht is en middelen zijn voor de strijd tegen zeldzame ziekten.

Stichting Zeldzame Ziekten Fonds helpt mensen met een zeldzame ziekte door geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek, bekendheid te geven aan zeldzame ziekten en door het faciliteren van lotgenotencontact.https://www.zzf.nl/


VKS

VKS (Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten) is er voor mensen met alle soorten erfelijke stofwisselingsziekten of metabole ziekten. De vereniging heeft drie belangrijke taken:

  • Het geven van voorlichting over ziekten
  • Het zorgen voor contact tussen lotgenoten
  • Het behartigen van de belangen van patiënten

Meer info: https://www.stofwisselingsziekten.nl/


Next article