Home » Zeldzame Ziekten » Vaccineren van levensbelang
BMR-vaccinatie

Vaccineren van levensbelang

Baby krijgt vaccin toegediend
Baby krijgt vaccin toegediend

“Vaccineren is belangrijk voor jezelf én voor anderen”, stelt dr. Bram Goorhuis. “Je beschermt jezelf en voorkomt verspreiding van ziekte naar nog ongevaccineerde jonge kinderen of kwetsbare mensen die niet kunnen worden gevaccineerd.”


Zeldzame ziekten komen terug

Pokken is een goed voorbeeld van een wereldwijd succesvol vaccinatieprogramma, waardoor het virus is uitgeroeid. Polio is ook bijna de wereld uit. Binnen Europa zijn vrijwel geen gevallen meer van difterie, rodehond en bof.

Als gevolg van een dalende vaccinatiegraad sterven mensen

dr. Bram Goorhuis

“Helaas steekt mazelen steeds vaker weer de kop op”, meldt Goorhuis. “Dat komt doordat mensen besluiten hun kinderen niet te vaccineren. In Oekraïne zijn in het afgelopen jaar ruim 80.000 gevallen van mazelen vastgesteld en in de rest van Europa ruim 13.000 gevallen. Van mazelen kunnen mensen erg ziek worden en het kan dodelijk zijn: in het afgelopen jaar stierven in Oekraïne en Europa 21 mensen.”

Besmettelijker dan ebola

Mensen beseffen niet hoe besmettelijk mazelen is. “Ebola kent iedereen. Dat heeft een reproductiegetal van twee. Dit betekent dat iemand met de ziekte gemiddeld twee anderen besmet. Het reproductiegetal van mazelen is achttien. Het is dus veel besmettelijker. Als iemand heeft gehoest dan blijft een besmettelijk virus meer dan een uur in de ruimte hangen. Daarom is er een hoge vaccinatiegraad nodig om de bevolking te beschermen tegen uitbraken.”

Vaccinatiegraad

De vaccinatie tegen mazelen wordt tegelijk gegeven met bof en rodehond (BMR-vaccinatie). Er wordt een vaccinatiegraad geadviseerd van tenminste 95 procent. “Dat percentage halen we in Nederland al langere tijd niet. Het gevolg is dat mensen met mazelen anderen, die niet gevaccineerd kunnen worden, kunnen besmetten.

Steeds vaker zijn er in Europa uitbraken van mazelen

Hierbij kun je denken aan mensen met een afweerstoornis. Het BMR-vaccin is namelijk levend verzwakt en kan deze mensen mogelijk ziek maken. Deze groep mensen kan zich helaas niet beschermen door middel van vaccinnatie terwijl zij dus juist heel kwetsbaar zijn. Een andere groep zijn jonge kinderen. Kinderen worden pas gevaccineerd als ze veertien maanden zijn. Bij een mazelenbesmetting op een crèche kunnen deze jonge kinderen dan heel ziek worden.”.

Veilig

De BMR-vaccinatie is veilig en het is één van de oudste en best onderzochte vaccins. Desondanks is er naast de Biblebelt, waar mensen om religieuze redenen vaak hun kinderen niet laten vaccineren, nog een tweede groep weigeraars: de anti-vaxxers.

Steeds vaker zijn er in Europa uitbraken van mazelen

“Mensen die openstaan voor wetenschappelijke bewijzen laten doorgaans hun kinderen alsnog vaccineren”, weet Goorhuis. “Maar wie wetenschappelijke bewijzen ziet als ‘een mening’ en daar een eigen mening tegenoverstelt, kun je niet overtuigen. Daar hangt een egoïstisch tintje aan. Want wie zichzelf en zijn of haar kinderen niet laat vaccineren vormt ook een risico voor anderen.”

Frauduleus onderzoek

Dit jaar heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) twijfel over vaccinaties benoemd als één van de top 10 gevaren voor de volksgezondheid. Anti-vaxxers verwijzen vaak naar onderzoek van Andrew Jeremy Wakefield, die in een artikel stelde dat er een verband zou zijn tussen het BMR-vaccin en autisme.

Mazelen is negen keer zo besmettelijk als ebola

De resultaten van het onderzoek bleken grotendeels verzonnen en het artikel werd teruggetrokken. Vanwege wetenschappelijke fraude, belangenverstrengeling en winstbejag werd Wakefield uit het artsenregister geschrapt. Latere onderzoeken hebben geen verband tussen vaccinatie en autisme aangetoond. Dit jaar is in een Deens onderzoek onder meer dan 650.000 kinderen opnieuw aangetoond dat de BMR-vaccinatie het risico op autisme niet verhoogt. Het BMR-vaccin is veilig, voorkomt ziekte en redt levens!”

Next article