Skip to main content
Home » De Hersenen » Alles wat je moet weten over schizofrenie
Behandeling

Alles wat je moet weten over schizofrenie

Man met schizofrenie
Man met schizofrenie
Ongeveer drie op de honderd mensen ervaart ooit een psychose, meestal in de puberteit of adolescentie.

Er bestaan nog altijd heel veel misverstanden over schizofrenie. Wat zijn de symptomen en welke behandelingen zijn er?


Wat zijn de symptomen van schizofrenie?

Bij schizofrenie zijn mensen gevoelig voor het krijgen van psychoses. Tijdens een psychose neem je dingen waar, die anderen niet waarnemen. Je gaat met andere woorden hallucineren.

Een ander symptoom van schizofrenie zijn wanen. Een waan is een vaste overtuiging die niet klopt. Je gaat bijvoorbeeld denken dat de televisie jou opdrachten geeft.

Ook hebben velen weinig energie. Je hebt weinig concentratie, en ervaart soms moeite om op gang te komen. Ook moeite met jezelf verzorgen en het leggen en onderhouden van contacten gaat vaak moeilijk.

Schizofrenie vaststellen en behandelen

Een psychiater kan vaststellen dat iemand lijdt aan psychoses aan de hand van interviews, observaties, testen, vragenlijsten en gesprekken met naasten. Hij/zij kan dan medicijnen voorschrijven. Maar ook Cognitieve Gedragstherapie bij psychose (GCTp) wordt aangeraden. Bij alle interventies is een goede behandelrelatie tussen cliënt en hulpverlener essentieel.

Ongeveer drie op de honderd mensen ervaart ooit een psychose, meestal in de puberteit of adolescentie. Mits goede behandeling herstellen sommige patiënten voor een groot deel. Anderen zullen hun leven sterk moeten aanpassen. Er zijn ook mensen die de rest van hun leven heel veel lijdensdruk ervaren.

Misverstanden over schizofrenie

Over schizofrenie bestaan veel misverstanden. De twee grootste misvattingen zijn dat mensen met schizofrenie meerdere persoonlijkheden hebben (deze aandoening bestaat wel, maar heet DIS) en dat mensen met schizofrenie gevaarlijk zijn.

Dat komt voor een groot deel door de media. Deze berichten veelvuldig over mensen die in een psychose iets vreselijks doen. Over patiënten die een rustig (zij het soms wat apart) leven leiden, hoor je niets.

Patiëntenvereniging

Daarom ijvert Anoiksis (de patiëntenvereniging voor en door psychosegevoelige mensen) al jaren voor nieuwe naamgeving. Onze achterban voelt zich het prettigste bij de naam Psychosegevoeligheid.

Iedereen is in meer of mindere mate gevoelig voor psychoses. Gezonde mensen die (bijvoorbeeld na de geboorte van hun kind) lijden aan gebroken nachten, kunnen bijvoorbeeld ook hallucineren. Mensen met psychosegevoeligheid zijn er alleen wat gevoeliger voor. Wanneer zij onder druk staan en stress ervaren zullen zij eerder psychotische klachten krijgen.

Meer weten?

Lees meer over psychoses op www.anoiksis.nl en www.psychosegevoelig.nl/web.

Next article