Skip to main content
Home » De Ogen » Oogzorg in Nederland
Oogarts

Oogzorg in Nederland

De wachttijden voor oogzorg zijn te lang, vinden Petra Kortenhoeven van de Oogvereniging en Gabriëlle Janssen van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN). Ze pleiten voor een andere aanpak.


Hoe is het gesteld met de oogzorg in Nederland?

Kortenhoeven: “Er zijn veel Nederlanders die gebruik maken van de oogzorg, deels binnen en deels buiten het ziekenhuis. Wat nu erg speelt, is dat veel mensen voor een eerste consult bij de oogarts vrij lang moeten wachten.”

Janssen: “Die wachttijd voor nieuwe patiënten loopt op sommige plekken op tot ruim dertien weken. Het gaat hier om oogproblemen die niet acuut zijn. Met een spoedindicatie kun je wel altijd snel bij de oogarts terecht.”

We maken ons zorgen dat een groep mensen niet tijdig de juiste zorg ontvangt

Petra Kortenhoeven

Kortenhoeven: “We maken ons zorgen dat op termijn een groep mensen met een oogaandoening die wél acuut blijkt te zijn door de lange wachttijden niet tijdig de juiste zorg ontvangt.”

Waar staan de Oogvereniging en de Optometristen Vereniging Nederland voor?

PK: “De Oogvereniging is een patiënten- en belangenvereniging die een diverse groep mensen met oogziekten vertegenwoordigt. Dat doen we onder meer in de vorm van voorlichting, zoals via de Ooglijn. We vinden het vooral belangrijk dat mensen veilige en betrouwbare oogzorg krijgen, op de juiste plek. De wachttijden in de oogzorg baren ons al enkele jaren zorgen. Hiervoor zoeken we oplossingen en initiëren we bijvoorbeeld overleg en samenwerking met partijen zoals de OVN.”

GJ: “De OVN is de vereniging van optometristen; dit is een paramedisch beroep met een beschermde opleidingstitel. Iemand mag zich dus alleen optometrist noemen na het volgen van de geldende hbo-opleiding. De optometrist onderzoekt of de ogen al dan niet gezond zijn, adviseert en meet optische hulpmiddelen aan zoals brillen en contactlenzen en kan een belangrijke rol spelen bij cliënten met niet-acute oogaandoeningen. Nu komen mensen met oogklachten vooral bij de oogarts terecht en wordt er meestal niet doorverwezen naar een optometrist. De OVN pleit ervoor dat dit wel gebeurt in situaties waarin dit een optie is. Samen met de Oogvereniging bekijken we hoe wij de oogzorg beter kunnen inrichten.”

Hoe?

GJ: “Bijvoorbeeld door meer bekendheid te genereren voor het vak van optometrist en te achterhalen waarom de optometrist niet volledig wordt ingezet in de oogzorg. Ook kijken we kritisch naar onze eigen beroepsgroep door een kwaliteitsbeleid in te richten waarbij het voor iedereen helder is welke kwaliteit de optometrist heeft en verzorgen wij nascholingen zodat de optometrist zijn of haar vakkennis bij kan houden.”

Wat zijn taken die de optometrist volgens jou van de oogarts over kan nemen?

GJ: “Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin de optometrist je ook kan helpen. Als je, brildragend of niet, geleidelijk aan minder gaat zien bijvoorbeeld. Je kunt er terecht als de oogaandoening glaucoom voorkomt in je familie of als je vaak droge en branderige ogen hebt. De periodieke controle van de ogen van mensen met diabetes kan ook door de optometrist worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor oogmetingen bij mensen met een relatief hoge of lage sterkte.”

Denken jullie dat op die manier wachttijden kunnen worden verkort?

PK: “Ik geloof absoluut dat de optometrist vaker dit soort handelingen op zich kan nemen. Op dit moment lopen er pilots van samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, optometristen en oogartsen. Dat is positief.”

Nu komen mensen met oogklachten vooral bij de oogarts terecht

Gabriëlle Janssen

GJ: “Wij pleiten ervoor dat die samenwerking in de pilots landelijk de norm wordt.”

PK: “Uiteindelijk is het streven dat íedereen in dit land goede oogzorg krijgt. Voor minder acute oogklachten moeten mensen snel in de eigen woonomgeving terecht kunnen. Dat is soms bij de huisarts en in bepaalde situaties dus de optometrist.”

Hoe kun je een optometrist vinden?

GJ: “Op de website van de OVN, www.optometrie.nl, staat een ledenwijzer. Van de optometristen die je daar vindt weet je in ieder geval zeker dat ze gediplomeerd optometrist zijn. Consumenten verwarren nog wel eens de optometrist met de opticien. Een opticien meet de sterkte van het oog op om de bril aan te meten. Uitspraken over de gezondheid van het oog kunnen niet gedaan worden. Daarvoor ben je bij de optometrist aan het juiste adres.”

Je kunt met vragen over (leven met) een oogaandoening terecht bij de Ooglijn: 030 2945444 (ma-vrij 9.00 – 15.30 uur), e-mail: [email protected]

Tips van Gabriëlle Janssen en Petra Kortenhoeven

✱ Ga naar de huisarts bij zorgen over de ogen

✱ Bij de optometrist kun je terecht bij wazig of dubbel zien, vermoeide, jeukende en geïrriteerde ogen, bij problemen bij het lezen of het kijken naar een beeldscherm, als je hoofdpijn krijgt in de loop van de dag door je ogen, je moeite hebt met scherp stellen, bij pijn in of rond de ogen, als je last hebt van licht, slechter gaat zien in het donker, bij vlekjes in het zicht en als rechte lijnen (niet acuut) krom of vervormd lijken

✱ Kijk niet doorlopend op beeldschermen

✱ Wrijf niet in je ogen

✱ Draag je contactlenzen? Laat ook dan de ogen regelmatig controleren

Next article