Skip to main content
Home » Diergezondheid » Voorkom pandemieën: meer dan 300 experts roepen op om illegale dierenhandel te stoppen
Diergezondheid

Voorkom pandemieën: meer dan 300 experts roepen op om illegale dierenhandel te stoppen

Wereldwijd hebben al 300 gezondheids- en dierenwetenschappers, experts en maatschappelijke organisaties de open brief ondertekend die de WHO en politici oproept om zo snel mogelijk illegale dierenhandel te stoppen en risicovolle markten te sluiten. Hiermee wordt de kans op een volgende pandemie aanzienlijk verkleind. Ook Nederlandse experts tekenen de oproep. Voorkom pandemieën: meer dan 300 experts roepen op om illegale dierenhandel te stoppen

Wereldwijd hebben al 300 gezondheids- en dierenwetenschappers, experts en maatschappelijke organisaties de open brief ondertekend die de WHO en politici oproept om zo snel mogelijk illegale dierenhandel te stoppen en risicovolle markten te sluiten. Hiermee wordt de kans op een volgende pandemie aanzienlijk verkleind. Ook Nederlandse experts tekenen de oproep.

“In onze hypermoderne wereld waarin we allemaal zo nauw met elkaar verbonden zijn, kan een nieuw virus mensen over de hele planeet treffen. COVID-19 moet echt een wake-up call zijn. Ik ben er enorm trots op dat we vanuit verschillende disciplines nu samen een vuist maken. Extreem risicovolle en desastreuze handel in wilde dieren mag nooit meer tot een pandemie leiden. Het dringt steeds meer door dat goed zorgen voor de natuur betekent dat we goed voor onszelf als mensen zorgen”, zegt Kirsten Schuijt namens WWF, de natuurorganisatie die initiatiefnemer is van de open brief.

Handel in wilde dieren en corona-crisis

Het is zeer waarschijnlijk dat de legale en illegale handel in wilde dieren aan de oorsprong ligt van COVID-19. De handel in wilde dieren is een bewezen vehikel voor oude en nieuwe zoönosen, die jaarlijks ongeveer een miljard ziektegevallen en miljoenen sterfgevallen veroorzaken. 75 procent van de tot dusver bekende ziekten bij de mens zijn afkomstig van dieren en 60 procent van de opkomende ziekten wordt overgedragen door wilde dieren.

Bevolking in Azië wil eind aan illegale markten

De oproep van wetenschappers en experts aan de WHO en beleidsmakers is ook een steun in de rug voor meer dan 90 procent van de bevolking in Azië, die naar aanleiding van de corona-crisis wil dat de overheden van hun landen een eind maken aan illegale markten waar dieren die afkomstig zijn uit het wild worden verkocht. Dat blijkt uit recent onderzoek door Globescan in opdracht van WWF.

Experts uit Nederland steunen oproep

Nederlandse experts en wetenschappers die hebben getekend zijn onder anderen Daan van Uhm, criminoloog en wildlife crime-expert van de Universiteit Utrecht, Pauline Verheij van Ecojust, Olivia Swaak-Goldman van de Wildlife Justice Commission, Laurens de Groot van SmartParks. Ook Philip Elders, jeugdgedelegeerde voor de WHO namens Nederland, vindt het belangrijk om snel beleidsveranderingen door te voeren: “Door COVID-19 maken we wereldwijd momenteel de grootste gezondheidscrisis mee sinds decennia. Door toenemende ontbossing, veehouderij en illegale handel in wilde dieren op markten neemt het risico op dit soort zoönotische infecties alleen maar toe. Door de illegale handel beter te reguleren bescherm je de gezondheid van mensen wereldwijd en zorg je ook voor vermindering van het verlies van bedreigde diersoorten.”

Next article