Skip to main content
Home » Innovaties in de Zorg » Innoveren in zorg: eerst nadenken over nut en noodzaak
Medtech

Innoveren in zorg: eerst nadenken over nut en noodzaak

Oude vrouw zit op de bank met een digitaal consult met haar arts
Oude vrouw zit op de bank met een digitaal consult met haar arts

Innovaties op het gebied van MedTech en E-health zijn onmisbaar om de zorg toekomstbestendig te maken. Voorwaarde is wel dat vooraf wordt nagedacht over nut en noodzaak. Nieuwe technieken moeten meerwaarde bieden voor patiënt en behandelaar.

Toegankelijkheid van zorg 

Als gevolg van de coronacrisis is een stuwmeer ontstaan van patiënten die niet naar het ziekenhuis konden komen voor onderzoek of behandeling. Om de achterstand weer in te kunnen halen en verdere achterstand te voorkomen, is het belangrijk dat oplossingen die kunnen bijdragen aan het leveren van goede zorg op afstand ook bestendig ingezet kunnen worden. 

Voorwaarden zorg op afstand

Het videoconsult biedt de mogelijkheid om mensen die wel gezien moeten worden, maar waarbij geen fysieke handelingen nodig zijn, toch te faciliteren. Wanneer wel fysieke handelingen nodig zijn, kan remote health monitoring in een aantal gevallen uitkomst bieden. Via bijvoorbeeld ‘slimme pleisters’ en op afstand afleesbare apparatuur kan de gezondheid van patiënten worden gevolgd. 

“Voorwaarde is dat die medische hulpmiddelen goedgekeurd zijn en dat de data ook kan landen binnen de bestaande infrastructuur”, stelt professor Marlies Schijven, programmaleider van het NFU-programma e-Health. Ook moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de controle en opvolging van die data. 

Innoveren én implementeren 

“Het gaat niet alleen om innoveren. De implementatie is net zo belangrijk.” Een nieuwe werkmethode moet makkelijk toepasbaar zijn voor de arts of verpleegkundige en daadwerkelijk leiden tot een verbetering van de zorgkwaliteit of een tijdsbesparing. Daarom is het belangrijk al vanaf de eerste stap nauw samen te werken met de belanghebbenden en te overleggen met ICT-specialisten.

Meer aandacht voor ICT is wat Schijven betreft een absolute noodzaak. Ieder ziekenhuis zou een Chief Medical Information Officer moeten hebben, een arts die ook is opgeleid op het gebied van de ICT. Deze specialist vervult een brugfunctie tussen bestuur, ICT-management en gebruikers zoals dokters en patiënten.  

Investeren 

Het gaat om méér dan alleen een goed idee. “Een innovatie moet bijdragen aan de betaalbaarheid en haalbaarheid van de zorg.” Dat vereist naast creativiteit en samenwerking tussen betrokken partijen ook financiële ruimte om de innovatie te ontwikkelen en te implementeren. Eindeloos overleggen om draagvlak te creëren werkt volgens Schijven nodeloos vertragend. “Minder polderen en meer doorpakken”, is haar motto. 

Patiënt centraal 

Betaalbare en haalbare zorg voor de patiënt is waar het uiteindelijk allemaal om draait. Zeker als het gaat om zorg op afstand is het meenemen van de patiënt bij die ontwikkelingen een eerste voorwaarde voor succes.  

Next article