DNA secquencing
WGS: veilig, goed en snel uitvoerbaar
Dankzij het uitlezen van het gehele tumor-DNA, Whole Genome Sequencing (WGS), is het steeds vaker mogelijk aanknopingspunten voor een behandeling te vinden waarmee de behandelaar een optimaal behandelplan kan ontwikkelen. Het Antoni van Leeuwenhoek heeft onderzocht of brede toepassing van WGS in de praktijk haalbaar en valide is. De uitslag was positief. Sindsdien wordt deze brede test voor een belangrijk deel … Continued