Skip to main content
Home » Innovaties in de Zorg » Slimme zorg verbetert kwaliteit van leven
E-health

Slimme zorg verbetert kwaliteit van leven

Illustration e-health
Illustration e-health

Slimme zorg is bijvoorbeeld thuis je bloedwaarden meten, een digitaal consult met je arts,  of een weegschaal met wifi. Er zijn genoeg innovaties binnen de zorg, maar onbekend maakt onbemind. Zorg van Nu heeft als doel om iedereen te inspireren met zorginnovaties die klaar zijn om gebruikt te worden.

Geen uitdaging uit de weg

Onder slimme zorg, ook wel e-health, vallen talloze hulpmiddelen die de gezondheidszorg verbeteren. Ze zijn er voor allerlei verschillende soorten gebruikers en binnen verschillende zorgdomeinen.

De patiënt of cliënt, de mantelzorger en de zorgprofessional. Vaak hebben ze nog niet van een bepaalde innovatie gehoord, terwijl deze het leven een stuk makkelijker kunnen maken. Daarom laat het platform zorgvannu.nl zien wat er allemaal is. Of je nu zelf ziek bent, iemand wil helpen of werkt in de zorg: er is altijd wel een slimme zorgoplossing die jou kan ondersteunen.

Thuis zorg ontvangen

Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om thuis je hartslag of bloeddruk te meten en deze online te delen met je arts. Dat is voor veel patiënten een hele verbetering. Neem bijvoorbeeld mensen met een chronische hartziekte. Het feit dat zij vanuit huis hun waarden kunnen meten betekent dat zij geen energie en tijd kwijt zijn aan een reis naar het ziekenhuis. Patiënten hoeven dan alleen nog naar het ziekenhuis te gaan op het moment dat de waarden daar aanleiding toe geven. Zo krijgen zij de juiste zorg op het moment dat ze het nodig hebben.

Beeldbellen

Door de coronacrisis wordt er in korte tijd veel meer gebruik gemaakt van beeldbellen. Zowel de zorgprofessional als de patiënt zien voordelen in deze zogenaamde ‘zorg op afstand’.

De zorgverlener ziet de patiënt in de eigen omgeving en de patiënt voelt zich vaak meer op zijn gemak. Ook hoeft de patiënt niet in de wachtkamer plaats te nemen, wat een hoop (reis)tijd scheelt. We gaan steeds meer naar een combinatie van reguliere zorg en digitale zorg.

Langer thuis wonen

Slimme zorgoplossingen zijn er ook om de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren. Voor ouderen die zelfstandig thuis wonen kan slimme zorg een uitkomst bieden. Veel ouderen slikken medicatie die ze op vaste momenten op de dag moeten innemen. Helaas gaat dit niet altijd goed samen met toenemende vergeetachtigheid. Een slimme medicijndispenser kan dan helpen.

Waar normaal gesproken iemand van de thuiszorg een aantal keer per dag langskomt om de medicijnen te geven wordt dit nu gedaan door de dispenser. Deze innovatie zorgt ervoor dat ouderen meer zelfredzaam zijn en langer thuis kunnen blijven wonen. Bovendien kan de thuiszorg zo efficiënter worden ingezet. Door positieve ervaringen te delen wil Zorg van Nu anderen inspireren en laten zien dat iedereen de keuze heeft om slimme zorg in te zetten. Want goed voorbeeld doet goed volgen.

Zorg van Nu

Zorg van Nu, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), heeft als doen om te inspireren en informeren over slimme zorg. Slimme zorgoplossingen kunnen bijdragen aan de gezondheid en kwaliteit van leven. Kijk voor meer voorbeelden van slimme zorgoplossingen op de website www.zorgvannu.nl.

Next article