Skip to main content
Home » Leven Met Pijn » Onze campagnepartners
Campagnepartners

Onze campagnepartners

De campagne Leven met Pijn voor was niet mogelijk geweest zonder de hulp van onze partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

Pijnpatiënten naar 1 stem  

Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem waaraan 14 patiëntenorganisaties deelnemen, wil werken aan betere pijnzorg voor ruim 2,2 miljoen chronische pijnpatiënten in Nederland. We geven steun aan patiënten via een online cursus Omgaan met Pijn, een meerdaagse training Sterk met Pijn, informatie en filmpjes op de website. Er wordt samengewerkt met behandelaars in de Pijnalliantie in Nederland (PA!N). We zorgen ervoor dat het patiënten perspectief wordt ingebracht in wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling van richtlijnen en standaarden. In het samenwerkingsverband naar één stem laten mensen met chronische pijn gezamenlijk één stem horen in overleg met zorgaanbieders, de (farmaceutische)industrie, verzekeraars, de politiek en overheden.  

Zorginnovatie  

Zorginnovatie.nl is een open platform en community waarop ondernemers ideeën voor zorginnovaties kunnen delen én kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van ideeën van anderen. Op deze manier worden innovaties in zorg en welzijn verbonden en versneld. Hiervoor werkt Zorginnovatie.nl samen met zorginstellingen, zorgverzekeraars, investeerders en dienstverleners die op zoek zijn naar innovaties. Om innovaties in specifieke domeinen te stimuleren worden er challenges georganiseerd. Zorginnovatie.nl is onderdeel van Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health. 

Landelijke Pijn Vereniging

Één op de vijf Nederlanders krijgt te maken met chronische pijn in het dagelijks leven. Het wordt tijd voor een pijnplatform dat iedereen, ongeacht (pijn)diagnose, leeftijd of achtergrond verbindt. Een wegwijzer met als basis Positieve Gezondheid waar pijn patiënten elkaar, organisaties en behandelaren kunnen ontmoeten. Wie mee wil bouwen, is van harte welkom. Als kernteamlid, actief vrijwilliger of straks als verenigingslid. Wees welkom bij de LPV. Voor en door pijnpatiënten. Meer informatie: [email protected].

Boek – en – Steun 

Boek-en-steun is een non-profit organisatie vóór en dóór pijnpatienten, opgericht door Anna Raymann. In Anna’s boeken, de website en de besloten Facebookgroep vind je steun en tips hoe je de regie van je leven weer in eigen hand kan nemen, en hoe je je sociale relaties goed kunt houden of verbeteren, ondanks de pijn. Boek-en-steun is er ook voor de mensen om je heen, want chronische pijn heb je niet alleen. 

V&VN  

V&VN Pijnverpleegkundigen staat voor en stimuleert tot excellente zorg voor patiënten met pijn. V&VN Pijnverpleegkundigen wil hieraan bijdragen door verpleegkundigen te verbinden met andere zorgprofessionals werkzaam in de gezondheidszorg en door op professionele wijze zorg te dragen voor deskundigheidsbevordering van haar leden. V&VN Pijnverpleegkundigen levert een actieve bijdrage aan het optimaliseren van de verpleegkundige zorg aan patiënten met pijn in Nederland en België. V&VN Pijnverpleegkundigen is tevens één van de toonaangevende spelers binnen de zorg voor pijnbehandeling in de breedste vorm. 

Landelijk netwerk chronische pijn  

Het Netwerk Chronische Pijn (NCP) is een landelijk netwerk van 400 oefentherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met chronische pijn. Alle oefentherapeuten volgen een eenduidige behandelwijze, vastgelegd in het Chronisch Pijn Protocol. Sinds medio 2020 beschikken de oefentherapeuten van het netwerk over een onlinepijnprogramma, dat in combinatie met de traditionele behandeling kan worden ingezet. Deze combinatie van face-to-face behandelingen en e-Health heet Blended Care.  Het onlinepijnprogramma bevindt zich binnen een digitaal zorgplatform (IVIDO). In de module Chronische Pijn kunnen patiënten en oefentherapeuten samenwerken en informatie uitwisselen. Dit gebeurt binnen een optimaal beveiligd systeem. Hiermee is het netwerk voorloper op het gebied van Blended Care binnen de 1e lijns zorg voor chronisch pijnpatiënten. 

 

Next article