Skip to main content
Home » Lucht & Longen » Het bestrijden van longziekten vereist internationale samenwerking
Longzorg

Het bestrijden van longziekten vereist internationale samenwerking

Selectieve focus van microscopen op een tafel in laboratorium.
Selectieve focus van microscopen op een tafel in laboratorium.
Foto: Ousa Chea via Unsplash

Astma bij kinderen voorkomen en aangetaste longen herstellen. Het klinkt als sciencefiction maar als het aan het Longfonds ligt is het over een aantal jaar realiteit.

Perspectief bieden

avatar

Michael Rutgers

Algemeen directeur Longfonds

“Het Longfonds regisseert het internationale samenwerkingsprogramma Accelerate”, vertelt Michael Rutgers, algemeen directeur Longfonds. “Wij hebben twee doelen: het voorkomen van astma en het herstellen van beschadigde longen. Hoewel het initiatief en de regie bij ons ligt, doen wij dat natuurlijk niet alleen. Wereldwijd werken teams van wetenschappers en artsen samen om die doelen te realiseren.”

Deze internationale samenwerkingen gaan zorgen voor wetenschappelijke doorbraken

Michael Rutgers

“In Nederland zijn er 1,2 miljoen mensen met een ongeneeslijke longziekte. Wij willen hen perspectief bieden. Dat kan alleen door internationaal de krachten te bundelen en de beste wetenschappers en artsen bij elkaar te brengen. Dat idee speelde al langer maar je hebt behalve een idee ook de middelen nodig om het te kunnen realiseren. Dankzij een aanzienlijke erfenis en een flinke donatie hebben wij nu die stap kunnen zetten.”

Onderzoeksresultaten breed inzetbaar

“In eerste instantie richten wij ons op astma en COPD. De resultaten van die onderzoeken zijn echter breder inzetbaar. Hoe werkt ons afweersysteem? Hoe stimuleer je cellen die kapot zijn gegaan weer tot gezond herstel? Als het ons lukt longblaasjes te herstellen, is die kennis ook van belang voor mensen met andere longziekten.”

Er zijn heel duidelijk omschreven doelen die wij ook daadwerkelijk willen realiseren

Michael Rutgers

“Onderzoeksresultaten worden nu pas openbaar na publicatie in wetenschappelijke tijdschriften en dan is vaak nog niet nagedacht over de stap naar de patiënt. Dat is binnen Longfonds Accelerate anders: de kennis komt direct beschikbaar voor alle betrokken partijen zodat die kan worden meegenomen in hun onderzoek.”

Preventieve aanpak

avatar

Dr. Hermelijn Smits

Immunoloog LUMC

Dr. Hermelijn Smits is immunoloog aan het LUMC en leidt het internationale onderzoeksconsortium A World Without Asthma. “Elk jaar krijgen 32.000 kinderen in Nederland de diagnose astma. Astma is niet te genezen. Hun enige hoop is dat ze met medicijnen hun ziekte onder controle kunnen krijgen en zo een behoorlijk leven kunnen leiden. Feit is echter dat een groep kinderen soms periodes niet naar school kan omdat de klachten te ernstig zijn.”

Zo’n vijf tot acht procent van alle kinderen in Nederland heeft astma. Dat hopen wij terug te kunnen brengen tot 0,5 tot 1 procent

Dr. Hermelijn Smits

“Binnen AWWA lopen vijf onderzoeksprojecten: ‘minimaal bewerkte boerderijmelk ter preventie’, ‘voorspellen is voorkomen’, ‘kinderdieet tegen astma’, ‘boerderijstof tegen virussen’ en ‘therapeutische wormmoleculen’. Deze speerpunten zijn gebaseerd op specifieke leefomstandigheden in gebieden waar astma veel minder voorkomt. Door in te zetten op verschillende beschermende factoren hopen wij niet alleen aan te kunnen wijzen wie mogelijk astma zal ontwikkelen – en dus geschikt is voor onze preventieve aanpak – maar ook te kunnen voorspellen welk middel het beste resultaat zal hebben bij verschillende groepen kinderen.”

Astma kun je niet genezen, juist daarom moet je alles doen om het ontstaan van astma te voorkomen

Dr. Hermelijn Smits

“In Duitsland loopt een klinische studie met 2.700 kinderen. De helft van hen krijgt poeder van minimaal bewerkte boerderijmelk en de andere helft gewone melk. Ons vermoeden is dat die boerderijmelk het aantal kinderen dat astma ontwikkelt met tien tot vijftien procent zal verminderen. Zodra de kinderen vijf tot zes jaar oud zijn, rond het jaar 2024, kunnen wij dit vaststellen. Daarna is het tijd voor de volgende stap: het op de markt brengen van het speciale melkpoeder zodat het voor iedereen beschikbaar komt. Met de afronding van de andere vier projecten hopen wij het aantal kinderen dat astma ontwikkelt nog verder terug te kunnen brengen tot een streefpercentage van 0,5 tot 1 procent. Nu is het vijf tot acht procent.”

Next article