Skip to main content
Home » Lucht & Longen » Onze campagnepartners
Lucnt en longen

Onze campagnepartners

met dank aan
met dank aan

Onze campagne Lucht en Longen was niet mogelijk geweest zonder de steun van onze partners. Lees hier meer over hun evenementen en/of activiteiten.


Longfonds

Longfonds

Voor de meeste mensen is ademen heel gewoon. Maar voor 1,2 miljoen mensen met een longziekte in Nederland is dat niet vanzelfsprekend. Het Longfonds gaat voor een wereld zonder longziekten. Tot het zover is, zorgen we ervoor dat mensen met een longziekte sterk staan en bewust eigen keuzes in hun leven kunnen maken. We zetten ons in voor een rookvrij leven met gezonde binnen- en buitenlucht. En we jagen medische doorbraken aan, gericht op het voorkomen van astma en het repareren van kapotte longen. Zo maken we ’t verschil. Dag in dag uit.


ApneuVereniging

Apneuvereniging

De ApneuVereniging is een patiëntenvereniging. Wij willen de kennis over slaapapneu in Nederland verbeteren bij het publiek en bij zorgprofessionals. Dit moet ervoor zorgen dat de ziekte op tijd wordt gesignaleerd en dat iedereen met apneu de behandeling krijgt die daarvoor nodig is. Wij behartigen de collectieve belangen van onze leden en ondersteunen ze met informatie en persoonlijk advies. Via ons magazine, een nieuwsbrief, onze helpdesk, regionale bijeenkomsten, sociale media en de website.


NVALT

Nederlandse Vereniging van Artsen

De NVALT (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose) is de vereniging van longartsen en longartsen in opleiding in Nederland. De organisatiegraad van longartsen in Nederland is bijna 100%. Ook physician assistants, verpleegkundig specialisten en andere specialisten met belangstelling voor longziekten en/of tuberculose kunnen lid zijn, zoals kinderartsen, allergologen, klinisch fysiologen en internisten. Het aantal leden bedraagt momenteel ruim 1100.


Longkanker Nederland

Longkanker Nederland

Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland zet zich in voor patiënten met longkanker en iedereen die dichtbij ze staat. We streven naar de beste longkankerzorg en vinden het belangrijk dat bij deze zorg altijd rekening wordt gehouden met de wensen van de patiënt. We geven informatie over de ziekte longkanker en brengen lotgenoten in contact met elkaar. Door samen te werken met andere organisaties staan we sterker. Hierdoor kunnen we beter opkomen voor patiënten met longkanker wanneer dit nodig is.

Next article