Skip to main content
Home » Urologie » Man heeft alarmerend weinig kennis van urologie
Mannen

Man heeft alarmerend weinig kennis van urologie

Man met weinig kennis over urologische aandoeningen zit bij arts
Man met weinig kennis over urologische aandoeningen zit bij arts

Mannen hebben zorgwekkend weinig kennis van urologische aandoeningen. De resultaten van een Europees onderzoek in opdracht van de European Association of Urology (EAU) wijzen uit dat vrouwen meer weten over mannelijke urologische ziekten dan mannen zelf. Ook weten mannen weinig over symptomen van deze ziekten en nemen zij vroege tekenen van potentiële levensbedreigende urologische aandoeningen niet serieus.


Beperkte kennis over prostaatkanker

Ieder jaar worden bijna 450.000 Europese mannen gediagnosticeerd met prostaatkanker, waarvan er jaarlijks 92.000 overlijden volgens cijfers van het European Cancer Information System. Ondanks het feit dat prostaatkanker de meest voorkomende vorm van kanker is onder mannen, geeft driekwart van hen toe beperkte kennis te hebben van de symptomen. Sterker nog, mannen zeggen eerder de symptomen van borstkanker te herkennen (31%) dan van prostaatkanker (27%).

Ook weet slechts één op de vier respondenten waar de prostaat zich in het mannelijk lichaam bevindt. Vrouwen (28%) scoren hierin zelfs beter dan mannen (22%). Een andere verontrustende uitkomst is dat 54% van de mannen denkt dat vrouwen ook een prostaat hebben.

“De resultaten laten duidelijk zien dat mannen slecht geïnformeerd zijn over urologische aandoeningen. Ze kijken weg van symptomen en daarmee ook van een vroege diagnose”, zegt Prof. Hein Van Poppel, uroloog en adjunct-Secretaris-Generaal van de EAU. “Mannen moeten meer inzicht krijgen in de risico’s en symptomen van urologische ziekten en moeten gestimuleerd worden om hulp te zoeken bij een medisch professional wanneer ze iets verdachts waarnemen.”

54% van de man denkt ten onrechte dat vrouwen een prostaat hebben. 37% van de vrouwen denkt een prostaat te hebben.

Erectiestoornis blijft een taboe

Naar schatting komt bij 50% van de seksueel actieve mannen van vijftig jaar en ouder een erectiestoornis voor. Toch blijft dit onderwerp een taboe, wat leidt tot misverstanden en onwetendheid. 75% van de respondenten is niet op de hoogte van het aantal landgenoten dat te maken heeft met een erectiestoornis.

“Partners spelen ook een rol in het onder de aandacht brengen van de gezondheid van de man”, zegt Van Poppel. “Vrouwen zijn meer gewend om hun eigen lichamen te controleren. Zij zouden mannen kunnen stimuleren om hetzelfde te doen en om over hun gezondheid te praten.”

Symptomen teelbalkanker niet herkend

Teelbalkanker is de meest voorkomende kankersoort bij jonge mannen. De onderzoeksresultaten geven echter aan dat slechts 18% van de respondenten weet dat mannen tussen de 16 en 44 jaar het grootste risico op teelbalkanker lopen. Bovendien erkent 70% van de mannen symptomen niet te zullen herkennen. Voorbeelden van symptomen zijn een zwelling en/of verharding van een teelbal of een doffe/scherpe pijn in de teelbal(len) of in het scrotum.

Oorzaken van bloed in urine: kanker, vergrote prostaat, nierstenen, urinewegontsteking, nierinfectie, nierziektes

Vroege diagnose redt levens

Het tijdig herkennen van symptomen én het snel handelen hierop is essentieel om een urologische ziekte op tijd te diagnosticeren. De meerderheid van het aantal overlijdensgevallen aan mannelijke kankers kan bijvoorbeeld voorkomen worden wanneer de diagnose vroeg gesteld wordt. Met name op het gebied van prostaatkanker kunnen we levens redden – en u kunt hierbij helpen.

De Europese Commissie werkt aan een plan om kanker te bestrijden. Centraal hierin staat een enquête in te vullen door het publiek: een uitzonderlijke kans, de laatste was dertig jaar geleden, om uw stem te laten horen. Surf voor 7 mei naar www.ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-693786/public-consultation en help ons levens te redden.

Percentage mannen met een erectiestoornis. 49% van seksueel actieve mannen tussen 50-80 jaar heeft symptomen van erectiestoornis.
Next article