blije vrouw symboliseert het doorbreken van taboe over incontinentie
Taboe
Urologische problemen: taboe doorbreken
Er heerst nog een groot taboe rond urologische problemen. Veel patiënten gaan daardoor niet of pas laat naar de dokter.